"Bakı Metropoliteni" QSC haqqında

18 Mart 2011 0:00

Əlavə №1: Bakı Metropoliteninin 2011-2015-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 18 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

Əlavə №1
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il “18” mart tarixli
1408 nomrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir

 

Perpektiv inkişaf planı