"Bakı Metropoliteni" QSC haqqında

26 İyun 2020 11:36

"BAKI METROPOLİTENİ" QSC-NİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

31 DEKABR 2019-CU İL TARİXİNƏ OLAN VƏZİYYƏT

27 İyun 2019 0:00

"BAKI METROPOLİTENİ" QSC-NİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

31 DEKABR 2018-CI İL TARİXİNƏ OLAN VƏZİYYƏT

28 İyun 2018 0:00

"BAKI METROPOLİTENİ" QSC-NİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

31 DEKABR 2017-CI İL TARİXİNƏ OLAN VƏZİYYƏT

01 İyun 2017 0:00

"BAKI METROPOLİTENİ" QSC-NİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI

31 DEKABR 2016-CI İL TARİXİNƏ OLAN VƏZİYYƏT

05 May 2016 0:00

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin 31 dekabr 2015-ci il tarixinə maliyyə hesabatı

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin 31 dekabr 2015-ci il tarixinə mühasibat balansı

19 May 2015 0:00

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin 31 dekabr 2014-cü il tarixinə maliyyə hesabatı

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin 31 dekabr 2014-cü il tarixinə mühasibat balansı