24 Yanvar 2018 13:47

Metropolitendə təcrübə keçən tələbələrə sertifikatlar verilib

Nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək üçün onlara əvəzsiz dəstək

20 Yanvar 2018 16:02

20 Yanvar tarixinin günahsız qurbanlarının xatirəsi metropolitendə yad edilir

Bütün stansiyalarda qatarların fasiləsiz fit səsi ilə anım dəqiqəsi keçirilib

18 Yanvar 2018 16:58

Deponun park yollarında dəmir-beton şpallar

Beton tirlərdən istifadə məsələsi öyrənilir

22 Sentyabr 2017 13:22

Depoda yeni alçaldıcı yarımstansiya istifadəyə verilib

Yarımstansiya ilk dəfə olaraq yalnız bir tərəfdaşın avadanlığı ilə qurulub