Cədvəl

Qatarların «Bakmil» stansiyasına və əksinə hərəkət cədvəli

Stansiyanın adı / Cədvəl
1 İçərişəhər
2 Sahil
3 28 May
4 Gənclik
5 Nəriman Nərimanov
6 Bakmil