İvan Kramskoy

Naməlum qadın.

1883-cü il

Kətan, yağlı boya. 75,5x99 sm

Tretyakov qalereyası, Moskva

"Naməlum qadın" - İvan Kramskoyun ən əhəmiyyətli və məşhur əsərlərindən biridir. Əsərə belə ad verməklə rəssam bu rəsmə dair müəmma və fəsad şan-şöhrətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. İdeya - bədii baxımdan rəssam "Naməlum qadın"ın obrazı ilə portret səviyyəsində və tematik rəsm həddində olan bir əsəri yaratmağa nail olmuşdur.