Tuluz-Lotrek

Mulen Ruj.

1891-ci il

Poster

Afişada La Qulyu və Valentin Beskostnı təsvir edilib. 20 ildən də az bir müddətlik yaradıcılıq həyatında 737 rəsm əsəri, 275 akvarel, 363 qravüra və plakat, 5084 şəkil, bir neçə keramika və vitraj yaratmışdır.

Sağlığında tənqidçilər əsasən rəssama və onun yaradıcılığına qərşı qərəzlə yanaşırdılar. Ölümündən bir neçə il sonra onun şöhrəti hər yerə yayıldı.