Mikelancelo

Adəmin yaradılması.

Təxminən 1511-ci il

La creazione di Adamo

freska. 280x570 sm

Sikstin kapellası, Vatikan

Freska, güzəran kitabının doqquz süjetinə həsr olunan, Sikstin kapellasının tavanını bəzəyən doqquz süjetdən ibarət mərkəzi kompozisiyanın dördüncüsüdür. "Adəmin yaradılması" Sikstin kapellasının bəzəyinin ən güclü kompozisiyasıdır. Bütün kompozisiya bir cüt əlin hərəkəti üzərində mərkəzləşdirilib. Tanrının əli təkan verir, Adəmin əli onu qəbul edir və bütün vücuda həyati enerji ötürür. Onların əllərinin bir-birinə toxunmaması ilə Mikelancelo ilahi və bəşəri vəhdətin qeyri-mümkünlüyünü qeyd edir.