Əminə Balaoğlanova

Azərbaycan qadınları dünəndən bugünə

Bu foto şəkil "Azərbaycan qadınları dünəndən bugünə" adlı foto seriyama daxil olan foto şəkildir. Qədim dövr şah sarayı qadını. Şah sarayı qadını Şirvanşahlar sarayında çəkilib.