Andre Jabali

Qırıq süküt

Fotoqrafiya janrlarından ən çox xoşuma gələni sürrealizmdir. Görkəmli adamlarla bir yerdə işləyərkən belə nəticə əldə olundu. Foto-şəklini ən çox sevdiyim sürrealist fotoqraflardan biri olan Rodni Smitə göndərdim: o, bu barədə çoxlu səmimi sözlər söylədi