Arzu Mürvətova

Bərbər

Xınalıq sehri ilə ovsunlayır, sirri ilə düşündürür... Havası nə qədər soyuq olsa da insanları bir o qədər istiqanlıdır. Xınalıqlılar özünəməxsus etnoqrafik xüsusiyyətləri ilə seçilir, Azərbaaycanın ən qədim sakinlərindən sayılırlar. Bəzi yerlərdən fərqli olaraq, bu dağ kəndində çəkiliş etmək heç də çətin deyil, kəndlilər əlində fotoaparatı olan insandan qaçmır, əksinə, özləri ona doğru qaçırlar. (Xınalıq)