Aurelia Nəsirova

Qara inci

Foto 2014-cü ilin noyabrında Göyçay şəhərində nar bayramında çəkilib. Hər il noyabrın əvvəlində bu şəhərdə Nar bayramı keçirilir. Xalq gəzintiləri ilə məşhur olan dadlı-tamlı bayram. İstehlakçılar buraya yaqut rəngli meyvənin 60-dan artıq növünü gətirirlər. Hamısının dadına baxmaq olar. Narın ən nadir və bu yaxınlarda bərpa edilmiş növü Qara İnci adlanır. Dadı da məxməridir, zahiri görkəmi də.