Elsevər Əliyev

Bahar şehi

Bu fotoda üzərini baharın səhər şehinin bürüdüyü xırdaca bir çiçək öz əksini tapıb. Şəkil Şəki rayonunun dağlarında çəkilib.