Fizuli Əliyev

23 kilometr

Bu şəkil 2014-cü ildə Sankt-Peterburq şəhərində çəkilib. O vaxt velosipedli gecə hadisəsi baş vermişdi. Bu foto-şəkil həmin tədbirdən sonra çəkilib: yolun düz 23 kilometrini keçib getmişdik.