İlkin Kəngərli

Naxçıvan

Şəkildə Naxçıvan MR-in Culfa rayonunun ərazisindən Cənubi Azərbaycanda yerləşən dağ silsiləsinin görünüşü əks olunmuşdur. Culfa-Ordubad yolu. 7 iyul 2011-ci il.