Leyli Bağırova

Zərifliyin rayihəsi

Qeyri-adi foto, təxminən ekspromt, təxəyyülün oyunu. Ev şəraitində çəkilib, qadın gözəlliyini zərifliyin rayihəsi ilə əlaqələndirmək istəmişəm.