Lyokin

Oktyabr səhəri

Bu qəribə sübh çağını 2014-cü ilin oktyabrında çəkmişəm, o vaxt mən foto çəkilişləri ilə yenicə məşğul olmağa başlamışdım. Bakı bulvarı, Alovlu qüllələrin görünüşü. Oktyabr 2012-ci il.