Lyokin

Bakı səhəri və onun əks olunması

Dağüstü parkdan Bakının görünüşü, yəqin ki, ən gözəl və tez-tez çəkilən mənzərədir. Mən bu təsviri əldə etməkdən ötrü şüşə çəpərdən istifadə etmişəm, beləliklə də bu adi görünüşü rəngarəngləşdirməyə nail olmuşam. Bakı, Dağüstü Park, Aprel 2015-ci il.