Lyokin 

Tufan ərəfəsində

Xəzər dənizinin Nabrandakı kurort zonasında tufanlı səhər çağı Nabran. İyul 2014-cü il.