Lyokin 

Dağüstü Parkın səhəri Foto ecazkar aprel səhərində çəkilib.

Dağüstü Park, Alovlu Qüllələrin görünüşü. Aprel 2015-ci il.