Rüfət  Əliyev

Lavaş

Duzsuz fətirlər yer üzünün ilk çörəyi olub, elmi-kütləvi ədəbiyyat da təsdiq edir ki, guya Azərbaycan lavaşı öz dadı ilə bunu bir daha xatırladır.