Rodion Panin

Şirvanşahlar sarayının həndəsi gözəllikləri

Foto-şəkil mənim tərəfimdən Bakıdakı Şirvanşahlar sarayına 2011-ci ilin axırlarında ekskursiya zamanı Casio Exilim Z700 kamerası vasitəsilə çəkilib. Şəkildə sarayın divarına şəbəkəli pəncərədən düşən nur əks etdirilib.