Vinsent van Qoq

Ulduzlu gecə.

1889-cu il

De sterrennacht

Kətan, yağlı boya 73,7x92,1 sm

«Ulduzlu gecə» Van Qoqun gecə səmasının təsvirinin ilk cəhdi deyildi.1888-ci ildə, o, Arlda «Rona üzərində ulduzlu gecə» əsərini çəkmişdi. Van Qoq gerçəklik aləminə nəzər gəzdirdiyimiz zaman daha ecazkar təbiəti yaratmağa qadir olan insan təxəyyülünün qüdrətinin nümunəsi kimi ulduzlu gecənin təsvirini verməyə cəhd etmişdir.

Müasir İncəsənət Muzeyi, Nyu-York