Leonardo da Vinçi

Xanım Liza Cakondanun portreti

Mona Liza

1503-1519-cu illər

Pitratto di Monna Lisa del Giocondo

Taxta (qovaq), yağlı boya 76,8x53 sm

Luvr, Paris

«Mona Liza» həm də «Cakonda»; tam adı –Xanım Liza del Cakondanın portreti, Leonardo da Vinçinin Luvrdakı (Paris, Fransa) əsəri, dünyanın ən məşhur rəsm əsərlərindəndir, deyilənlərə görə həmin əsər florensiyalı ipək taciri Françesko del Cakondanun zövcəsi Liza Herardinin portretidir. Artıq beş əsrdir ki, insanlar onun qəribə təbəssümünün sehrindən qurtula bilmirlər.