Leonardo da Vinçi

Madonna Litta.

1490-1491-ci illər

Madonna Litta

Kətan (ağacdan köçürülüb), tempera 42x33 sm.

Ermitaj, Sankt-Peterburq

Əsər Milan hökmdarlarından ötrü çəkilmişdir, sonralar Milandakı Litta zadəgan ailəsinin sərəncamına keçmişdir və bir neçə yüz il ərzində həmin ailənin özəl kolleksiyasında saxlanılmışdır.

Əsərin ilkin adı «Körpəli Madonna» idi. Həmin əsərin müasir adı şəklin son sahibi - Milandakı ailəvi rəsm qalereyasının sahibi hersoq Antonio Littanın adından götürülüb.