Rembrandt

Sərsəri oğulun qayıdışı,

Təxminən 1666-69-cu illər

De terugkeer van de verloren zoon (inv. 742)

Kətan, yağlı boya. 260x203 sm.

Ermitaj, Sankt-Peterburq

«Sərsəri oğulun qayıdışı» - Rembrandtın sərsəri oğul barədə əhdi-cədid hədislərinin süjetinə dair məşhur rəsm əsəridir. Bu, Rembrandtın dini mövzuda ən böyük əsəridir. Şəkildə sərsəri oğulun evə qayıdışı barədə hədisin son epizodu təsvir edilmişdir.