Yan Vermeyer

Mirvari sırğalı qız.

təxminən 1665-ci il

Het meisje met de parel

Kətan, yağlı boya, 44,5x39 sm

Mauritshöys, Haaqa

Bu rəsmi çox vaxt şimal, yaxud Hollandiya Mona Lizası adlandırırlar. Rəsmin ilkin adı «Əmmaməli qız» idi. Fərziyyələrdən birinə görə rəssam əsərində doğma qızı Mariyanın təsvirini vermişdir.