Vasiliy Ivanoviç Surikov

Boyar qadını Morozova.

1884-1887-ci illər

Kətan, yağlı boya. 304x587,5 sm.

Dövlət Tretyakov qalereyası, Moskva

«Boyar qadını Morozova»- Vasili Surikovun XVII əsrin rus kilsəsinin parçalanması tarixindən bir səhnəni əks etdirən iri həcmli əsəridir. Əsərdə parçalanma hərəkatının məşhur iştirakçılarından boyar qadını Feodosiya Morozovanın qandallanıb sürgünə aparılması təsvir olunmuşdur. Monastıra yaxınlaşdıqda qadın qoşaüzüklü əlini havaya qaldırır. Surikov xatirinə gətirir ki,  baş qəhrəmanın obrazı üçün qara qanadlı qarğanın başını qara çırpması da bir əlamət ola bilər.