Eduard Mane

«Foli-Berjer»dəki bar.

1882-ci il

Un bar aux Foiles Bergere

Kətan, yağlı boya, 96x130 sm

Kurtonun incəsənət institutu, London

Foli-Berjer Parisdə varyete və kabaredir. XIX əsrin axırlarında böyük nüfuza malik idi. Mane tez-tez «Foli-Bejer»ə baş çəkərdi və nəticədə bu sonuncu əsərini çəkmiş və onu 1883-cü ildə ölümündən qabaq Paris salonuna təqdim etmişdi.