Cekson Pollok

№5, 1948.

1948-ci il

Lifli ağac lövhə, yağlı boya 243,8x121,9 sm

Fərdi kolleksiya, Nyu York

Cekson Pollok

№5, 1948.

1948-ci il

Lifli ağac lövhə, yağlı boya 243,8x121,9 sm

Fərdi kolleksiya, Nyu York