Yan van Eyk

Ər-arvad Arnolfinilərin portreti.

1434-cü il

Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw

Palıd lövhəsi, yağlı boya, 81,8x59,7 sm

London Milli Qalereyası, London

Şəkildə Covanni di Nokolao Arnolfininin və onun zövcəsinin, ehtimal ki, Brüggedəki evlərində çəkilmiş portretinin təsvir edildiyi hesab olunur. Portret Şimal İntibahının qərb rəssamlıq məktəbinin lap çox çətinliklə şərh olunan əsərlərindən biridir və çoxsaylı rəmzi işarələrlə zəngindir.