Klod Mone

Zanbaqlı nohur.

1899-cu il

Kətan, yağlı boya

Milli qalereya, London

«Su zanbağı olan nohur» - şəkli yaşıl rənglərlə və həmin rəngin müxtəlif törəmələri, çalarları ilə zəngindir, ecazkardır və insanı heyran edir. Şəklə baxdıqca insan sanki sehrli, əfsanəvi, ilham və dincliklə zəngin bir aləmə daxil ola bilir.