Anri Matiss

Rəqs.

1910-cu il

Kətan, yağlı boya, 260x391 sm

Dövlət Ermitajı, Sankt-Peterburq

Matissə şəklin süjetini Kolliuredə müşahidə etdiyi xalq rəqsləri vermişdir. Digər bir versiyaya görə «Rəqs» yunan vaz rəssamlığının və Sergey Dyagilevin rus mövsümlərinin təsiri ilə çəkilmişdir.