23 İyul 2021 12:45

HƏRƏKƏTLİ ALÜMİNİUM JALÜZÜN, QAPI PƏNCƏRƏNİN VƏ YARIMSTANSİYANIN HAVALANDIRMA İŞLƏRİNİN SATINALINMASI DAİR BİLDİRİŞ

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 30.06.2021-ci il tarixində keçirilmiş “Bakı Metropoliteni” QSC-nin "Ulduz" stansiyasının yaxınlığında "D-3" dartı yarımstansiyasında hərəkətli alüminium jalüzün, qapı pəncərənin və yarımstansiyanın havalandırma, VFR sisteminin quraşdırılması işlərinin “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə "GSS.AZ" MMC qalib elan olunmuşdur. Qalib gəlmiş təşkilat ilə 23.07.2021-ci il tarixdə ƏDV daxil 215924,31 (iki yüz on beş min doqquz yüz iyirmi dörd manat 31 qəpik)  manat məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender KomissiyasıBütün Tenderlar