26 Aprel 2018 0:00

Kondisionerlərə və kompressorla işləyən soyutma-isitmə sistemlərinə texniki xidmət və təmirin satınalınmasına dair

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

Bildiriş

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən “ 28  ” fevral  2018-ci il tarixdə keçirilmiş “Bakı Metropoliteni” QSC   2018-ci ildə balansında olan kondisionerlərə və kompressorla işləyən soyutma-isitmə sistemlərinə texniki xidmət  və  təmir  üzrə servis xidmətinin üzrə açıq tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə  “Contek LTD”  Təmamilə xarici investora məxsus müəssisə qalib elan olunmuşdur. Qalib gəlmiş təşkilat ilə 10.04.2018-ci il tarixdə ƏDV daxil   199.844,80  (yüz doxsan doqquz min səkkiz yüz qırx dörd  manat 80 qəpik) manat   məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender KomissiyasıBütün Tenderlar