13 İyun 2018 0:00

Sərnişin avtobuslarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

Bildiriş

 “Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 15.05.2018-ci il tarixdə keçirilmiş 2 lot üzrə  “Bakı Metropoliteni” QSC üçün 1 ədəd oturacaqlarının sayı 25-28 olan sərnişin avtobusunun və 2 ədəd oturacaqlarının sayı 18-24 olan avtobusun “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə lot 1 - 1 ədəd oturacağının sayı 25-28 olan sərnişin avtobusunun alınması üzrə "Hayat Group" MMC və lot 2 - 2 ədəd oturacaqlarının sayı 18-24 olan avtobusun alınması üzrə “Azavtobus” MMC qalib elan olunmuşdurlar. Qalib gəlmiş təşkilatlar ilə lot-1 üzrə 06.06.2018-ci il tarixdə ƏDV daxil 188210,00 (yüz səksəz səkkiz min iki yüz on manat 00 qəpik) manat və lot-2 üzrə 06.06.2018-ci il tarixdə ƏDV daxil 120360,00 (yüz iyirmi min üç yüz altmış manat 00 qəpik) manat məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

 

 “Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 Bütün Tenderlar