07 Dekabr 2018 0:00

Tenderin əsas şərtlər toplusunun tələblərinin və qiymətləndirmənin nəticələri üzrə bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

"Bakı Metropoliteni" QSC tərəfindən “14” noyabr 2018-ci il tarixdə 2 lot açıq tender” üsulu ilə keçirilən müsabiqədə Tenderin əsas şərtlər toplusunun tələblərini və qiymətləndirmənin nəticələrini nəzərə alaraq, keçirilən tenderdə iştirak etmiş şirkətlər arasında

Lot 1 "Bakı Metropoliteni" QSC-nin Bənövşəyi xətti üzrə şərti adı “B03” olan stansiyasında asma tavanın quraşdırılması və stansiyanın işıqlandırılma işlərinin satınalınması üzrə «NİMEX» MMC ƏDV daxil 1414245.99 ( bir miliyon dörd yüz on dörd min iki yüz qırx beş manat 99 qəpik ) manat məbləği ilə
Lot 2: “N.Nərimanov” adına elektrik deposu ərazisində yerləşən A-12 Yarimstansiyası üçün güc kabellərinin satınalınması üzrə tender predmeti üç şirkət arasında bölünüb.
“STP” MMC ilə 452.739,21 ( dörd yüz əlli iki min yeddi yüz otuz doqquz manat 21 qəpik ) manat , "İnterkabel" firması ilə 182.728,07 (yüz səksən iki min yeddi yüz iyirmi səkkiz manat 07 qəpik ) manat və "Göknur Bakı” MMC 177.619,07( yüz yetmiş yeddi min altı yüz on doqquz manat 07 qəpik ) manat ƏDV daxil məbləqlərlə Tender Komissiyasının qərarı ilə bu lotlar üzrə qalib elan olunmuşlar.
Qalib gəlmiş təşkilatlar ilə 03,04 və 05 dekabr 2018-ci il tarixlərdə müvafiq satınalma müqavilələri imzalanmışlar.

 

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 

 

 Bütün Tenderlar