18 Dekabr 2018 0:00

Istismar və tikinti sahələrinin normal işinin təşkili üçün zəruri olan malların satın alınmasına dair

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 04.12.2018-ci il tarixdə keçirilmiş 4 lot üzrə “Bakı Metropoliteni” QSC-nin istismar və tikinti sahələrinin normal işinin təşkili üçün zəruri olan malların “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə lot-1 Müxtəlif növ paylayıcı panellərin alınması üzrə “İ.M.S. ENGİNEERİNG LTD” MMC, lot-2 Müxtəlif növ qaynaq çubuqlarının alınması üzrə "ERG Baku" MMC, lot-3 Müxtəlif növ nasosların alınması üzrə “Kaskad-Hidro” MMC və lot-4 Müxtəlif növ alətlərin alınması üzrə "G Group" MMC, “Metal Elmi-Texniki Mərkəzi” MMC və “Santral Elektrik LTD” MMC, “ERG Baku” MMC qalib elan olunmuşdurlar. Qalib gəlmiş təşkilatlar ilə lot-1 üzrə “İ.M.S. ENGİNEERİNG LTD” MMC ilə ƏDV daxil 24351,66 manat (iyirmi dörd min üç yüz əlli bir manat 66 qəpik) manat, lot-2 üzrə "ERG Baku" MMC ilə ƏDV daxil 170176,65 (yüz yetmiş min yüz yetmiş altı manat 65 qəpik) manat, lot-3 üzrə “Kaskad-Hidro” MMC ilə ƏDV daxil 28350,68 manat (iyirmi səkkiz min üç yüz əlli manat 68 qəpik) manat, lot-4 üzrə "G Group" MMC ilə ƏDV daxil 17381,40 manat (on yeddi min üç yüz səksən bir manat 40 qəpik), “Metal Elmi-Texniki Mərkəzi” MMC ilə ƏDV daxil 109757,11 manat (yüz doqquz min yeddi yüz əlli yeddi manat 11 qəpik) manat, “Santral Elektrik LTD” MMC ilə ƏDV daxil 53313,14 manat (əlli üç min üç yüz on üç manat 14 qəpik) manat və "ERG Baku" MMC ilə ƏDV daxil 67341,42 manat (altmış yeddi min üç yüz qırx bir manat 42 qəpik) manat məbləğlərində 11.12.2018-ci il tarixində müvafiq satınalma müqavilələri imzalanmışdır.

 

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 Bütün Tenderlar