28 Dekabr 2018 0:00

Zəruri olan malların və ehtiyat hissələrinin satın alınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 28.11.2018-ci il tarixdə keçirilmiş 4 lot üzrə “Bakı Metropoliteni” QSC istismar və tikinti sahələrinin normal işinin təşkili üçün zəruri olan malların və ehtiyat hissələrinin “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə lot-3 İzolyasiya mallarının alınması üzrə “Caspian Energy Group” MMC, "GST Company" MMC və "Hidroizolservis" MMC, lot-4 Bərkidicilərin alınması üzrə "PLT Business" MMC qalib elan olunmuşdurlar. Qalib gəlmiş təşkilatlar ilə lot-3 üzrə “Caspian Energy Group” MMC ilə ƏDV daxil 669824,64 (altı yüz altmış doqquz min səkkiz yüz iyirmi dörd manat 64 qəpik) manat məbləğində 20.12.2018-ci il tarixində, "GST Company" MMC ilə ƏDV daxil 35400,00 (otuz beş min dörd yüz manat 00 qəpik) manat məbləğində 21.12.2018-ci il tarixində, "Hidroizolservis" MMC ilə ƏDV daxil 261181,20 manat (iki yüz altmış bir min yüz səksən bir manat 20 qəpik) manat məbləğində 21.12.2018-ci il tarixində, lot-4 üzrə "PLT Business" MMC ilə ƏDV daxil 598823,06 (beş yüz doxsan səkkiz min səkkiz yüz iyirmi üç manat 06 qəpik) manat məbləğində 19.12.2018-ci il tarixində müvafiq satınalma müqavilələri imzalanmışdır.


“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 



Bütün Tenderlar