09 İyul 2019 0:00

İstismar və tikinti sahələrinin mal və materialların SATIN ALINMASINA DAİR BİLDİRİŞ

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 03.06.2019-cu il tarixdə keçirilmiş 3 lot üzrə  “Bakı Metropoliteni” QSC-nin istismar  və tikinti sahələrinin normal işinin təşkili üçün zəruri olan  mal və materialların  “Açıq Tender”  üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə

Lot-1.   Müxtəlif növ taxta və taxta məmulatlarının satınalınması üzrə

  1. "AZERİ HOME" MMC məbləği- 1043745.40 manat (bir milyon qırx üç min yeddi yüz qırx beş manat 40 qəpik) ƏDV daxil

Lot-2.   Müxtəlif növ tikinti və tikinti məmulatlarının satınalınması üzrə

  1. “PLT Business” MMC məbləği- 377 704,88 manat (üç yüz yetmiş yeddi min yeddi yüz  dörd manat 88 qəpik) ƏDV daxil
  1. “SİKA” MMC məbləği-117 410,00 manat (yüz on yeddi min dörd yüz on manat 00 qəpik) ƏDV daxil
  1. "Yurd-F" MMC məbləği-878 875,56 manat (səkkiz yüz yetmiş səkkiz min səkkiz yüz yetmiş beş manat 56 qəpik) ƏDV daxil
  1. “Zetaş Yapı malzemeleri Sanayi və Ticaret Limited” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi məbləği- 52 580,80 manat (əlli iki min beş yüz səksən manat 80 qəpik) ƏDV daxil  
  1. “Fəxrəddin K” MMC məbləği- 32 981,00 manat (otuz iki min doqquz yüz səksən bir manat 00 qəpik) ƏDV daxil
  1. “Karaca Group” MMC məbləği- 46 940,40 manat (qırx altı min doqquz yüz qırx manat 40 qəpik) ƏDV daxil

 Lot-3.   Müxtəlif növ üzlük daşların və üzlük məmulatların satınalınması üzrə

  1. “AKABE” MMC məbləği- 171 100,00 manat (yüz yetmiş bir min yüz manat 00 qəpik)ƏDV daxil
  1. "Leading Supply Solutions"MMC məbləği- 613 517,40 manat ( altı yüz on üç min beş yüz  on yeddi  manat  40  qəpik) ƏDV daxil
  1. "NOZZE" MMC məbləği məbləği- 231857,44 manat (iki yüz otuz bir min səkkiz yüz əlli yeddi manat  44  qəpik)  ƏDV daxil  qalib gəlmiş təşkilatlar ilə 02.07.2019-cu  il tarixində müvafiq satınalma müqavilələri imzalanmışdır.

 

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender Komissiyası

 

 

 Bütün Tenderlar