Tenderlər

09 Fevral 2017

14.12.2016-cı il tarixində keçirilən açıq tenderin nəticələrinə dair bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur.

09 Fevral 2017

30.09.2016-cı il tarixində keçirilən açıq tenderin nəticələrinə dair bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur.

09 Fevral 2017

14.10.2016-cı il tarixində keçirilən açıq tenderin nəticələrinə dair bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur.

07 Fevral 2017

Universal frezer və torna dəzgahlarının satın alınmasına dair bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur

06 Fevral 2017

Dəzgahların satın alınması tenderi ilə bağlı bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur

06 Fevral 2017

02.12.2016-cı il tarixində keçirilən açıq tenderin nəticələrinə dair bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur.