Tenderlər

23 Fevral 2017 0:00

“Sahil” və “Xətai” stansiyası üçün eskalatorlaraın satınalınmasına dair

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

09 Fevral 2017 0:00

14.12.2016-cı il tarixində keçirilən açıq tenderin nəticələrinə dair bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur.

09 Fevral 2017 0:00

30.09.2016-cı il tarixində keçirilən açıq tenderin nəticələrinə dair bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur.

09 Fevral 2017 0:00

14.10.2016-cı il tarixində keçirilən açıq tenderin nəticələrinə dair bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur.

07 Fevral 2017 0:00

Universal frezer və torna dəzgahlarının satın alınmasına dair bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur

06 Fevral 2017 0:00

Dəzgahların satın alınması tenderi ilə bağlı bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur

06 Fevral 2017 0:00

02.12.2016-cı il tarixində keçirilən açıq tenderin nəticələrinə dair bildiriş

Satınalma prosedurunun davamından imtina olunur.