Tenderlər

24 Aprel 2017 0:00

Tros və ilmələrin satınalınması

Tender bir lot üzrə keçirilir.

13 Aprel 2017 0:00

Müxtəlif növ qaynaq çubuqlarının satınalınması

Tender bir lot üzrə keçirilir.

06 Aprel 2017 0:00

Alətlərin satınalınması

Tender bir lot üzrə keçirilir.

04 Aprel 2017 0:00

Təsərrüfat malları və təmizləyici vasitələrin satınalınması

Tender iki lot üzrə keçirilir.

03 Aprel 2017 0:00

Nasos və ehtiyat hissələrinin satınalınması

Tender bir lot üzrə keçirilir.