Tenderlər

10 Avqust 2017 0:00

Hidroizolyasiya mallarının, korroziya əleyhinə örtüyün alınması üzrə bildiriş

Müvafiq satınalma müqavilələri imzalanıb

03 Avqust 2017 0:00

Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün süzgəclərin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

03 Avqust 2017 0:00

Yastıqların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

03 Avqust 2017 0:00

Tikinti malları, keramoqranit, qranit və mərmərin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqavilələri imzalanıb

01 Avqust 2017 0:00

Qum, çınqıl və s. materialların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb