Tenderlər

19 Mart 2021 9:04

Təsərrüfat mallarının satın alınması üzrə tender

Tender 1 lot üzrə keçirilir

16 Mart 2021 9:09

Abraziv qumun satınalınması üzrə tender

Tender 1 lot üzrə keçirilir

15 Mart 2021 16:57

Rənglənmə işlərinin və malların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

13 Mart 2021 16:23

Metal məmulatlarının satın alınması üzrə tender

Tender 1 lot üzrə keçirilir

11 Mart 2021 20:23

İzolyasiya materiallarının satınalınması dair bildiriş

06 aprel 2021-ci il tarixinə keçirilmişdir

11 Mart 2021 9:38

Korroziya əleyhinə xüsusi boya örtüklərinin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

10 Mart 2021 11:17

Dəftərxana və ofis ləvazimatlarının satın alınmasına DAİR TENDER

Tender bir lot üzrə keçirilir

05 Mart 2021 10:35

Kabel və şin bağlantılarının satın alınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

05 Mart 2021 9:09

Kartriclərin satınalınması üzrə tender

Tender 1 lot üzrə keçirilir

01 Mart 2021 16:00

Müxtəlif ölçülü kərpic boşluqların satınalınmasına dair bildiriş

Tenderin davamından imtina edilmişdir