Tenderlər

30 Avqust 2021 14:26

Müxtəlif növ diyircəkli yastıqların satın alınması üzrə bildiriş

Tenderin vaxtı dəyişdirilib

30 Avqust 2021 13:47

Müxtəlif növ işıqlandırıcıların satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

27 Avqust 2021 15:11

Yanğından mühafizə vasitə, material və avadanlıqlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

27 Avqust 2021 8:28

Yol nişanlarının quraşdırılması işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

26 Avqust 2021 11:45

Yaxma və Yapışdırıcıların satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

25 Avqust 2021 8:53

Vestibül və yeraltı keçiddə müxtəlif santexnika işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

24 Avqust 2021 17:00

Müxtəlif növ metal məmulatlarının işlərinin

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 Avqust 2021 11:32

Müxtəlif növ yük burazlarının və ilməklərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 Avqust 2021 10:14

Müxtəlif növ elektrik mallarının satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

17 Avqust 2021 11:21

dəmir-beton şpallar və tirlərin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

13 Avqust 2021 8:50

Müxtəlif növ tikinti mallarının satın alınması üzrə bildiriş

Tenderin vaxtı dəyişdirilib

09 Avqust 2021 9:35

Müxtəlif növ mebel, mebel məmulatlarının və aksesuarlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır