Tenderlər

26 Yanvar 2022 12:07

Müxtəlif növ metal məmulatlarının satınalınması

Tender bir lot üzrə keçirilir

24 Yanvar 2022 9:11

Boya məhsullarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 Yanvar 2022 12:08

Kartriclərin “Açıq Tender” üsulu ilə satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 Yanvar 2022 10:15

Printerlərin təmiri və kartric doldurulması xidmətlərinin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 Yanvar 2022 10:17

Meşə materiallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

17 Yanvar 2022 12:32

Metal flyans və bağlantıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır