Establishment & Activity of the training center

Educational and Training Centre was established under Decree No. 82 of the Chairman of Baku Metro Closed Joint-Stock Company dated 16.09.2014 and classrooms for separate qualifications, educative lecture-rooms, as well as other ancillary areas were allocated for the Centre within the administration building “Rabita Evi” under Joint Stock Company.

Despite the recent establishment of Baku Metro Closed Joint-Stock Company its management has had significant achievements in bringing the subway having leading position among capital public transport to international standards, provision of high level safety exploitation of cars and technical equipment via full guaranteeing safe transportation of passengers to their destination.

Constant success conditions the availability of highest theoretical and practical knowledge, as well as operational readiness of the personnel. On the other hand, taken into account employer’s high responsibility for creation of equal opportunities for employees during qualification process, while assessing their work quality the company considers the following as its most important duties: enhance professional training provided for by the labor code, gain new qualifications and ensure training rights, arrange preparation for certification.

For this purpose, Training Center was established under Decree No. 82 of the Chairman of Baku Metro Closed Joint-Stock Company dated 16.09.2014 on organization of training centre activities and strengthening of material and technical resources and teaching rooms for separate qualifications, classrooms, as well as other ancillary areas were allocated for the Center in the administration building “Rabita Evi” under Joint Stock Company.  Further, the Charter of Educational and Training Center was approved by the Order No. 106 of Joint Stock Company’s Chairman dated 30.09.2014. Also, according to Order No. 279 dated 02.12.2014 on professional development of Baku Metro OSJC employees and their involvement in professional training a curriculum was approved and a training course has been started since December. Currently, 460 employees of different professions, from all services in some 30 groups were involved to these courses. Among them can be shown  train engineer, car repair machine man and electrical fitter, escalator engineer, ventilation specialists, road masters and their assistants, tunnel masters and their assistants, electrician for alarm and communications, electrician on power facilities, centralization point assistant, trains dispatchers, service train engineers and their assistants,  escalator overhaul fitter.

The number of participants in groups is 460, with 15-20 people in each. Classes are carried out on-job and without interfering with the primary activity according to the training schedule. The necessary conditions have been created in the Educational and Training Centre’s study rooms: desks, blackboards, a book case, computers, projectors and screens. Roll books for each group and special journals for instructors were designed and distributed. 3, 5 and 6-month courses are being carried out in the educational and training centre. Each of the instructors has an approved curriculum. “A set of guidelines on the organization of train movement” manual, various technological processes, standards and local guidelines are used. Moreover, educational films on various professions are used as multi-media; some activities on creation of short presentations are also carried out.

In accordance with the training programme started in the educational and training centre, a team of 6 young metro workers was sent to Istanbul for practice sessions. According to the training program prepared based on the agreement with French company “Thales” the first courses teach new systems, more precisely, SCADA (supervisory control and data acquisition - dispatch management and database) and CBTC (Communications -based train control - communication-based train control and management) systems to be applied in Baku Metro’s new Purple Line. Before providing of specific knowledge on modern systems the participants of 2-week long first round were provided with detailed information on subway in general, transport and railway.

As to the training programme participants should have practice sessions in Turkey and Canada’s educational institutions of Thales Company. A team of 6 workers has recently returned from Istanbul. They continued their sessions in Istanbul Metro’s training centre and now they are at the third stage of the educational process.

Within three weeks Baku Metro representatives will practically get familiar with the functioning of CBTC system to replace new built areas of current alarm and communications systems. Members of the group are specialists with some knowledge and experience in the field of electronics, computer science. After completion of Istanbul sessions the 3rd stage of the learning process begins. Trainings will be held in January, in the Toronto Metro of Canada.

The knowledge gained at the courses will be used in the professional training of metro staff, mastering of new technologies. Specialists who have completed the training process will share their knowledge with metro colleagues; along with direct fulfilling of their duties in the production they will also participate in the activity of the training centre, training of personnel who will be able to work with new technologies.

Read more
 

First participants of training in Istanbul and Toronto

First participants of educational and training center under Baku Metro OJSC are already in Toronto (Canada). A team of 6 metro workers will undertake 3-week internship in France’s Thales Canada.

It should be noted that first training on learning SCADA (supervisory control and data acquisition - dispatch management and database) and CBTC (Communications-based train control - communication-based train control and management) systems to be applied to the Purple Line was carried out at educational and training centre under Baku Metro OJSC in accordance with the agreement with French company Thales SA. The courses held with the participation of French specialists were then continued in Istanbul. After 3-week training in Turkey metro workers will apply in practice experience gained so far in Toronto.

Thus, 3-stage learning process will be completed. The knowledge gained at the courses will be used in the professional training of metro staff, mastering of new technologies. Specialists who have completed the training process will share their knowledge with metro colleagues; along with direct fulfilling of their duties in the production they will also participate in the activity of the training centre, training of personnel who will be able to work with new technologies.

Read more
 

BİRİNCİ DƏRS İLİ NƏ GÖSTƏRDİ

2015-ci ilin tədris ili başa çatıb və növbəti mövsümün hazırlıqları başlanıb. Artıq metropolitendə də tədris prosesi, bu sahəyə aid termin və ifadələr daha aktiv işlənməkdədir. Əvvəllər yalnız sahələr üzrə məhdud profildə tədris proqramları keçirilirdisə, ötən il təsis edilmiş təlim-tədris mərkəzi bu sahəni genişləndirməklə metropollitendə son bir ilin ən böyük yeniliyinə çevrilib.

2015-ci ilin tədris ili başa çatıb və növbəti mövsümün hazırlıqları başlanıb. Artıq metropolitendə də tədris prosesi, bu sahəyə aid termin və ifadələr daha aktiv işlənməkdədir. Əvvəllər yalnız sahələr üzrə məhdud profildə tədris proqramları keçirilirdisə, ötən il təsis edilmiş təlim-tədris mərkəzi bu sahəni genişləndirməklə metropollitendə son bir ilin ən böyük yeniliyinə çevrilib.
Oktyabrın 27-də mərkəzdə keçirilən ilk məşğələ bəlkə də rəmzi mənası ilə daha çox diqqət çəkdi. Fransa prezidenti Fransua Ollandın Azərbaycana səfəri çərçivəsində «Thales» şirkəti ilə bağlanmış iki müqavilədən biri məhz kadr hazırlığı ilə bağlı idi. İlk müdavimlərin toplaşdığı məşğələ yeni xətlərdə tətbiq olunacaq müasir sistemlərə həsr olundu. Sonradan həmin müdavimlərin arasından seçilən gənclər Türkiyənin İstanbul və Kanadanın Toronto şəhərlərində təlimlərə cəlb edildilər.
Fəaliyyət göstərən 5 auditoriya məşğələlərin müasir tələblərə uyğun keçirilməsi üçün lazımi vəsait və avadanlıqla - masalar və stullar, yazı lövhələri və dolablarla, kompüter və audiovizual texnologiyalarla, elektron proyektorlarla, ekranlar və digər müasir texniki vasitələrlə təmin edilib. Multimedia vasitələri, interaktiv təlim üsulları, audio-video texnikadan istifadə olunması və s. əyani vəsaitlərin yeni erasının məhsuludur. Bunlar tədrisi zənginləşdirir, dərsin, materialın həcmini daha asan və sürətlə qavramağa kömək edir. Gələcəkdə peşə vərdişlərinin praktiki möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi üçün ən yaxşı əyani vəsait olan sınaq və məşq simulyatorlarının tətbiqinin bütün mümkün sahələrdə genişləndirilməsi üzərində də iş aparılacaq. Mobil telefon, portativ elektron məhsullar, internet və s. texniki imkanların adi sosial-məişət səviyyəsinə çatması ilə audio-video dərslərin, mühazirələrin, praktiki məşğələlərin, konspektləşdirmənin elektronlaşdırılması yolu ilə təşkilinə geniş şərait yaradır.
İlin 6 ayı ərzində bir neçə xidmət və sahə üzrə kurslar təşkil olunub, imtahanlar götürülüb. İndi nəticələr təhlil edilir, mərkəzləşmiş şəkildə qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşir. Bütün bunlar yeni tədris mövsümündə işimizi təkmilləşdirməyə kömək edəcək.
İnsan resursları və xidmət departamenti artıq müvafiq iş apararaq, kadrlar üzrə baza məlumatları, ehtiyacları nəzərə alan sistemin qurulması üzərində çalışır. Bununla da yaxın gələcəkdə fərqli prinsiplərlə kadr hazırlamağa, ixtisas artırmağa, yaxud da bilik və bacarığa uyğun peşəni dəyişməyə imkan verəcək bir münbit şərait yaradacıqdır. Həmçinin kursların məzmun və mahiyyətini, müddətini təyin etmək də mümkün olacaqdır.
Tələbat artdıqca, mərkəzin genişləndirilməsi də davam edəcək. Auditoriyaların sayının artırılması, təcrübə avadanlıqları üçün şəraitin qurulması, metodiki laboratoriya, təlimatçı-müəllimlərə otaqların və guşələrin ayrılması, kitabxana, o cümlədən audio-videoteka, konfrans zalı və s. ilə bağlı işlər bu məsələnin tərkib hissəsidir. Əyani vəsaitlərlə bağlı məsələyə də həssaslıqla yanaşılaraq, tədris plakatları, sxemlər və s. bu kimi vəsaitlər hazırlanır, yenilənir.
Mərkəzin kitabxanasının formalaşdırılması üzərində sürətli və həssas iş aparılır. Ümumiyyətlə, 700-ə yaxın təlimat, normativ sənəd, texnoloji proses və s. ədəbiyyat üzərində iş aparılmalıdır. Hazırda onların bərpası üzərində iş gedir. Əlbəttə, müasir kitabxana yalnız rəflərdə olan çap məhsullarından ibarət deyil. Elektron kitabların bazası da əhəmiyyətlidir. Audio-video kitablar, dərsliklərlə yanaşı, müxtəlif tədris prosesləri arxivləşdiriləcək.
Təlim-tədris mərkəzinin yaradılması yerli və xarici mütəxəsissləri bu işə cəlb etmək imkanı da verir. Yeni xətlərdə tətbiq edildəcək sistemləri mənimsəmək üçün «Thales» şirkətinin Kanada və Türkiyədəki kurslarına cəlb edilmiş müdavimlərlə geniş formatda təcrübə mübadiləsi təşkil edilib. Bu xüsusda maraqlı bir məsələ də gündəliyə gəlir: tədrisi xarici təchizatçı şirkətlərin mütəxəssislərinin videokörpü, videokonfrans yolu ilə qoşulmasını da təşkil etmək də mümkündür.
Bir sözlə, mərkəz çeşidli və geniş spektrli məsələlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

Read more