Tenders

20 May 2022 12:51

Rəqəmsal formatda video çəkilişin aparılması xidmətinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 May 2022 15:11

Qanovların döşəməsi üçün rezin məmulatlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

16 May 2022 12:14

Sendviç panel və profnastilin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

16 May 2022 10:14

Boyavuran avadanlıq və onun ehtiyat hissələrinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

29 April 2022 12:05

Vaqonların təmirində istifadə olunan sıxlaşdırıcıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

29 April 2022 11:17

Muftaların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

26 April 2022 8:52

Ventilyasiya sisteminin quraşdırılması işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 April 2022 11:33

Ölçü vasitələrinin kalibrovka xidmətinin satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

21 April 2022 15:36

Müxtəlif növ ölçü cihazlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

20 April 2022 13:20

Təsərrüfat mallarının satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

15 April 2022 15:09

İşçi alətləri üçün sərfiyyat materiallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

14 April 2022 8:42

İstismar sahəsi üzrə yolun üst quruluş elementlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

13 April 2022 0:00

Müxtəlif markalı güc kabellərinin satınalınmasına dair tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

18 March 2022 13:04

Müxtəlif növ metal məmulatlarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 March 2022 12:11

Elektrik mühərrikləri üçün sarğı materiallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

22 February 2022 15:21

Müxtəlif növ ölçü cihazlarının satın alınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

22 February 2022 10:18

Südün tədarükü və təchizatının satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

18 February 2022 12:33

Müxtəlif növ işıqlandırıcıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 February 2022 12:29

Birləşdirici bağlantıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

14 February 2022 15:42

Xüsusi təyinatlı sənaye yağların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

26 January 2022 12:08

Maliyyə hesabatlarının audit olması xidmətinin satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

26 January 2022 12:07

Müxtəlif növ metal məmulatlarının satınalınması

Tender bir lot üzrə keçirilir

24 January 2022 9:11

Boya məhsullarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 January 2022 12:08

Kartriclərin “Açıq Tender” üsulu ilə satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 January 2022 10:15

Printerlərin təmiri və kartric doldurulması xidmətlərinin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 January 2022 10:17

Meşə materiallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

17 January 2022 12:32

Metal flyans və bağlantıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

17 December 2021 13:08

Müxtəlif növ metal məmulatlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 November 2021 8:20

Polad dairə və altıbucaqların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 November 2021 8:19

Müxtəlif növ almaz kəsici vasitələr və burğuların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

24 November 2021 10:06

Müxtəlif növ elektrik mallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

15 November 2021 8:31

Kartriclərin satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

29 October 2021 8:54

Monitorların alınması və quraşdırılması işlərinin SATINALINMASINA DAİR BİLDİRİŞ

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

28 October 2021 9:04

Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün sürtkü yağlarının SATINALINMASINA DAİR BİLDİRİŞ

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 October 2021 9:22

ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİ ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN KABEL MUFTALARININ SATINALINMASIna dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 October 2021 10:45

Yaxma və yapışdırıcıların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

19 October 2021 10:35

Sementin satınalması üzrə bildiriş

Sorğu keçirilir

29 September 2021 10:22

Müxtəlif növ tikinti mallarının satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

04 September 2021 12:34

Müxtəlif növ fərdi mühafizə vasitələrinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

30 August 2021 14:26

Müxtəlif növ diyircəkli yastıqların satın alınması üzrə bildiriş

Tenderin vaxtı dəyişdirilib

30 August 2021 13:47

Müxtəlif növ işıqlandırıcıların satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

27 August 2021 15:11

Yanğından mühafizə vasitə, material və avadanlıqlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

27 August 2021 8:28

Yol nişanlarının quraşdırılması işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

26 August 2021 11:45

Yaxma və Yapışdırıcıların satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

25 August 2021 8:53

Vestibül və yeraltı keçiddə müxtəlif santexnika işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

24 August 2021 17:00

Müxtəlif növ metal məmulatlarının işlərinin

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 August 2021 11:32

Müxtəlif növ yük burazlarının və ilməklərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

18 August 2021 10:14

Müxtəlif növ elektrik mallarının satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

17 August 2021 11:21

dəmir-beton şpallar və tirlərin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır