03 мая 2019 0:00

Havatənzimləyici klapanlarının satın alınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanıb

“Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən 05.03.2019-cu il tarixində keçirilmiş “Qırmızı və yaşıl xətləri”ndə tikilmiş ventilyasiya şaxtalarında quraşdırılacaq havatənzimləyici klapanlarının (dampferlərin) və onların idarəetmə avadanlıqlarının təchizi, sazlanması və işə buraxılması işlərinin “Açıq Tender” üsulu ilə satın alınmasına dair müsabiqədə “Sirocco” Gmbh şirkəti qalib elan olunmuşdur. Qalib gəlmiş təşkilat ilə 01.05.2019-cu il tarixdə 72 298,00 Avro (yetmiş iki min iki yüz doxsan səkkiz avro 00 sent) məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.


“Bakı Metropoliteni” QSC-nin
Tender KomissiyasıBütün Tenderlar