Тендеры

10 августа 2017

Hidroizolyasiya mallarının, korroziya əleyhinə örtüyün alınması üzrə bildiriş

Müvafiq satınalma müqavilələri imzalanıb

03 августа 2017

Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün süzgəclərin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

03 августа 2017

Yastıqların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanıb

03 августа 2017

Tikinti malları, keramoqranit, qranit və mərmərin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqavilələri imzalanıb