Тендеры

26 августа 2020 12:33

Müxtəlif növ təsərrüfat mallarının satın alınması üzrə tender

25 sentyabr 2020-ci il tarixə keçirilib

24 августа 2020 16:29

Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün süzgəclərin satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

22 августа 2020 9:32

Rezin məmulatların satın alınmasına dair bildiriş

16 sentyabr 2020-ci il tarixə keçirilmişdir

21 августа 2020 9:07

Boyalar, lak və boya məmulatlarının satın alınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

19 августа 2020 11:12

Kompozisiya işlərinin satın alınmasına dair bildiriş

Prosedurun davamından imtina edilmişdir

19 августа 2020 10:56

Su xətti üçün metal flyans və bağlantıların satın alınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

19 августа 2020 10:35

Yanğın-texniki su xəttinin çəkilməsi işlərinin satın alınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

11 августа 2020 11:43

İzolyasiya materiallarının satın alınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

10 августа 2020 14:00

Sementin satınalınmasına dair bildiriş

Prosedurun davamında imtina edilmişdir

08 августа 2020 12:00

Metro vaqonlarının qapı və pəncərələri üçün rezin sıxlaşdırıcıların dair bildiriş

“09” sentyabr 2020-ci il tarixinə keçirilmişdir

07 августа 2020 8:28

Müxtəlif növ təsərrüfat mallarının satın alınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

06 августа 2020 8:31

Müxtəlif növ mebellərin satınalınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir